Model Nera

Nera

nera-basic
2 060 PLN bez VAT

Nera Hydro

nera-1
3 710 PLN bez VAT

Nera Hydro AIR

nera-1
5 040 PLN bez VAT

Nera E-Plus

nera-1
6 180 PLN bez VAT

Nera E-Drive TOUCH

nera-1
8 390 PLN bez VAT

Nera E-Max TOUCH

nera-1
9 270 PLN bez VAT

Nera Microsilk

nera-basic
11 770 PLN bez VAT
KOD ALLEGRO